Despre

Aceste notițe sunt luate în timpul vizionărilor pe telefon. Poate cândva – la bătrânețe – am să le dezvolt. Sau nu :)